Verliesbegeleiding bij een onvervulde kinderwens

Een betekenisvol verlies zoals een onvervulde kinderwens kan zo groot voelen dat er lichamelijk, emotioneel en gedragsmatig veranderingen kunnen plaatsvinden. Het doorwerken van deze stille wens doet pijn en is vermoeiend. Door aandacht te geven aan datgene wat pijn doet en verdriet brengt en verbinding te maken met je innerlijke kracht werk je aan je eigen proces en kan er ruimte ontstaan voor nieuwe verlangens.
Als begeleider/coach en ervaringsdeskundige los ik het probleem niet op en neem de pijn niet weg maar leid je naar een weg die emoties hanteerbaar maakt en de onvervulde kinderwens laat integreren in het bestaande leven. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid biedt hiervoor kansen tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

Stil verlangen rondom de onvervulde kinderwens. Mogelijk lukt het niet om zwanger te worden, mogelijk breken de vruchtbaarheidsbehandelingen je op, mogelijk is jou kindje te vroeg geboren en voortijdig overleden, mogelijk heb je te maken gehad met een of meerdere miskramen, mogelijk heb je om medische of erfelijke redenen besloten geen kinderen te krijgen. Allemaal mogelijke redenen om ervoor te kiezen samen verder te gaan zonder kinderen.

Het stille verlangen speelt ook bij mensen met een tweede (of derde) kinderwens die niet in vervulling gaat.

Gevoelens van verlies en verlangen wisselen elkaar af en emoties worden vaak door de omgeving niet begrepen. Ook binnen een relatie kunnen spanningen hoog oplopen. De omgeving roept vaak: "Ga toch ook leuke dingen doen" maar hoe doe je dat, hoe zet je jezelf weer in beweging.

Werkwijze

Iedereen zal het proces rondom de onvervulde kinderwens op zijn eigen manier doorlopen. Aan de hand van psychodynamische therapie o.a hypnotherapie, systemisch werk, meditatie, visualisatie, creatieve werkvormen en oplossingsgericht werk laat ik je werken aan:
  • Inzicht in de onvervulde kinderwens
  • Inzicht in je eigen kracht
  • Inzicht in je eigen verlangens

Individuele begeleiding

Een individuele begeleiding wordt voorafgegaan door een intake gesprek. Tijdens dit gesprek is er aandacht voor uw verhaal, de hulpvraag en de persoonlijke klik tussen client en therapeut. Na een aantal sessies vindt er een evaluatie plaats.

Relatiebegeleiding

Een relatiebegeleiding wordt voorafgegaan door een intake gesprek. Tijdens dit gesprek is er aandacht voor uw beider verhaal, de hulpvraag en de persoonlijke klik tussen client en therapeut. Na een aantal sessie vindt er een evaluatie plaats.

Groepsbegeleiding

Een groep bestaat uit maximaal 10 personen. Het betreft een training verdeeld over 6 dagdelen van 2 uur. In de groep worden diverse thema's besproken en leer je je eigen stilte te doorbreken en verbinding te maken met je persoonlijke verlies. Het proces is voor iedereen anders maar de groepsdynamiek vervult hierbij een verbindende en helende rol.

Workshops

Met regelmaat organiseert Verlies en Verlangen samen met collega's van Rouw op Maat workshops rondom het thema de onvervulde kinderwens.
De onzichtbare plek
Samen verder
Ritueel afscheid nemen
Voortijdig overlijden

Begeleiding aan professionals

Voor verloskundige, huisartsen en kraamzorg verzorgen wij trainingen op maat voor wat betreft de onvervulde kinderwens.