Disclaimer Verlies en Verlangen

Op de website van Verlies en Verlangen wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en nauwkeurig mogelijk te houden. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Verlies en Verlangen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Op de webpagina’s van Verlies en Verlangen bevinden zich links naar externe websites. Verlies en Verlangen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.